Сподели
Лено

Лено АД набра още 7 млн. лева чрез емитиране на нови акции и облигации

oт Лено · 26 май 2019 · 1 минута
Лено АД набра още 7 млн. лева чрез емитиране на нови акции и облигации

Така финансовият холдинг Лено вече управлява активи за над 30 млн. лв., а услугите, които предоставя включват ипотечни, бизнес и потребителски кредити, финансиране за трейдъри, инвестиционни услуги, търговия с различни финансови инструменти, включително договори за разлика върху форекс, акции, индекси, стоки и криптовалути.  

В края на 2018 компанията набра близо 2 млн. лв. капитал от стратегически японски инвеститор, за да продължи да предлага нови и иновативни финансови услуги и решения. Сега общо набраният капитал от външни инвеститори става 5.3 млн. лв.

 
Инвеститорите отново са от Япония и са от изключително стратегическо значение за бъдещето на Лено. Ще работим усилено в няколко посоки – най-доброто небанково ипотечно и бизнес кредитиране в България, финансиране на трейдъри от цяла Европа, най-добрите спредове и изпълнение на сделки с над 1000 финансови инструмента, втора платформа за търговия, разрастване на екипа до 150+ професионалисти, базирани в Пловдив, София, Лондон, Мадрид и Вилнюс.
Георги Тонков, предсетадел на Съвета на директорите

 Лено АД е финансова институция, регистрирана в Българска народна банка през 2013. С над 20 млн. лв. отпуснати кредити, компанията се нарежда сред лидерите в нишата на обезпеченото небанково кредитиране и абсолютен новатор във финансирането за трейдъри на финансовите пазари.  

Припомняме, че компанията прави първото си придобиване в края на 2017, когато Лено АД купува 100% от акциите на лицензиран от КФН инвестиционен посредник, който в последствие преименува на Ленно Глобъл Адвайзъри АД. След дълго преструктуриране, дружеството съхранява клиентски активи за над 55 млн. лв. (към 31.01.2019), член е на Българска Фондова Борса и Централен Депозитар.

Сподели

Лено ти дава кредити.